Database

Beveiligde website meetsysteem Benchmarking OK.
Ga naar het Julius Centrum
  • #

Informatie

Bekijk de online versie in uw browser 

Thema: “De impact van innoveren op de OK”

In de Nederlandse ziekenhuiszorg vinden veel technologische ontwikkelingen plaats. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldvormende apparatuur op operatiekamers, zoals hybride OK’s met volwaardige röntgentoepassing (mobiele C-boog), 4D-echografie, 3D-navigatieapparatuur en fluorescentie. En sinds kort staat er in het Radboudumc in Nijmegen zelfs een MRI op de OK.

Tijdens het congres krijgt u een beeld van de innovaties die nu al geïmplementeerd zijn of worden op de OK. Ook krijgt u een doorkijk naar de toekomst, wat staat er allemaal nog op stapel? Gedurende de dag zal er ook een innovatiebazaar plaatsvinden waar medische innovaties ter plekke worden gedemonstreerd. De rest van de dag verkennen we gezamenlijk wat de impact is van innoveren op ons werk op de OK, en hoe we kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Aanmelden
De inschrijving is geopend en wilt u dit niet missen, schrijf u hier in!
Afbeelding
Divider
PROGRAMMA 
Dagvoorzitters 
Maarten Ducrot
Organisatie-socioloog, ex-profwielrenner en tv-commentator NOS
Simon Broecheler, Radboudumc
Bedrijfsleider Anesthesiologie en OK
 
8.30Inschrijving 

9.15
 
Opening 
Gert Jan Scheffer, Radboudumc
Hoogleraar Anesthesiologie / Afdelingshoofd Anesthesiologie en OK
 
9.20"Dare to make mistakes" 
Maarten Ducrot
Organisatie-socioloog, ex-profwielrenner en tv-commentator
 
9.35Keynote 
Awareness t.a.v. bestaande innovaties op de OK
door Maroeska Rovers, Radboudumc
Hoogleraar Evidence Based Surgery
 
9.50Innovatie- en filmpitches e.a. overwegingen 
Google Glass e.a. innovaties
Marlies Schijven, AMC-UvA

Hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder Serious Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare

Innovaties Pontes Medical 
Joris Jaspers, UMCU
Associate Professor Labor-Saving Medical Devices/Manager R&D Medical Technology

Zelfcatheterisatiehulpmiddel
Martin Bucx, Radboudumc
Anesthesioloog

Robotica 
Maarten Steinbuch, TU/e i.s.m. Jordan Bos en Marc Janssens (TU/e)
Professor in Systems- and Control
 
Deep Brain Stimulation
Yasin Temel, MUMC
Professor Neurochirurgie en Neuroscience

3D-Pathologie op de OK 
Katrien Grünberg, Radboudumc
Afdelingshoofd Pathologie

Interview met MITeC patiënt
 
10.40Lecture 
Ethische aspecten van chirurgische innovatie
door Annelien Bredenoord, UMCU
Universitair Hoofddocent Medische Ethiek, lid Eerste kamer
 
11.00Pauze 

11.30Workshops (gerelateerd aan het thema innovatie): 
- Leiderschap en management;
- Logistiek;
- Het leerlandschap, opleiding en scholing;
- Implementatie van innovaties;
- Ethiek, informed consent;
- Design Thinking.
 
12.30Lunch / Innovatiebazaar 

14.00Workshops (gerelateerd aan het thema innovatie): 
- Leiderschap en management;
- Logistiek;
- Het leerlandschap, opleiding en scholing;
- Implementatie van innovaties;
- Ethiek, informed consent;
- Design Thinking.
 
15.00Innovatiedebat "create the debate" 
Debat met alle sprekers en aanwezigen op basis van een aantal stellingen die gebaseerd zijn op de discussies van de dag.

Onder leiding van Maarten Ducrot
 
 
16.00Informele afsluiting 
Mogelijkheid tot rondleiding over het nieuwe MITeC OK complex van het Radboudumc (voor meer info zie www.mitec.nl) 
Contact
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Judith van Werven-Nobel


Aanvullende achtergrondinformatie over het thema

Binnen de Nederlandse ziekenhuizen zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van beeldvormende apparatuur op operatiekamers, zoals hybride OK’s met volwaardige röntgentoepassing (mobiele C-boog), 4D-echografie, 3D-navigatieapparatuur en fluorescentie. In Nijmegen, in het Radboudumc, gaat de innovatie nog een stap verder. Hier heeft de OK, als eerste in Nederland, de beschikking gekregen over een MRI. Deze nieuwe OK’s zijn onderdeel van MITeC, het Medical Innovation & Technology expert Center, recent (november 2015) officieel geopend door Koningin Máxima.

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan het aantonen dat een nieuwe OK-technologie ook écht werkt. Denk aan de Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Deze leidraad biedt een praktisch stappenplan waarmee het mogelijk wordt zorgvuldige afwegingen te maken voorafgaand aan de introductie van nieuwe interventies, de introductie goed voor te bereiden (met een prospectieve risico inventarisatie), alsmede een veilige toepassing te waarborgen en effecten te beoordelen op meerwaarde ten opzichte van bestaande interventies. Langzaamaan lijkt nu ook de tijd rijp voor de transitie naar een zorgsysteem waarin we betalen voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit.

Met MITeC biedt het Radboudumc een ‘fieldlab’ aan voor de ontwikkeling en het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van medische technologie. Sinds de opening is gestart met oncologie omdat beeldvorming daar erg belangrijk is. De optimale beeldvormende technieken, waaronder de MRI, en de behandelopties allemaal binnen handbereik in de OK maken ‘eendagsbehandeling’ van verschillende typen kanker technisch gezien mogelijk. Het gebruik van de MITeC OK’s zal zich snel uitbreiden naar andere chirurgische disciplines, zoals vaatprocedures, cardio-thoracale ingrepen en neurochirurgie.

Tijdens het congres wordt meer verteld over de MITeC OK’s en de resultaten tot nu toe op het gebied van Evidence-Based Surgery. Ook zal er veel aandacht zijn voor innovaties uit andere UMC’s, alsmede voor lopende samenwerkingsprojecten, want we kunnen alleen bij de wereldtop gaan horen als we het in Nederland echt samen gaan doen. Thema’s zoals veilige toepassing van technologie, patiëntveiligheid, robotchirurgie, medicatieveiligheid, ‘evidence-based innoveren op de OK’ en de betekenis voor de werkprocessen van het OK-team, healing environment, etc. komen aan de orde.