Database

Beveiligde website meetsysteem Benchmarking OK.
Ga naar het Julius Centrum

Welkom op de site van Benchmarking OK

Welkom op de site van Benchmarking OK. Dit is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra in Nederland (UMCs) en de Universiteit Twente, met als doel het leren van elkaar op het gebied van integrale bedrijfsvoering van operatiekamercomplexen. In tweede instantie is het doel het vergaren én verspreiden van kennis over de verschillende structuren en werkwijzen van OK-complexen en over benchmarking in ziekenhuizen.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ondersteunt deze samenwerking en heeft de leiding hierover toevertrouwd aan een stuurgroep waarin alle UMCs zijn vertegenwoordigd. Voor de uitvoering is een kerngroep verantwoordelijk waarin ook alle UMCs zijn vertegenwoordigd.

Bericht geplaatst op 8 april 2014