Laatste nieuws

Online studiemiddag

Nu het helaas niet mogelijk is om elkaar fysiek te zien en spreken, gaan we online momenten creĆ«ren om elkaar toch te spreken over relevante OK-onderwerpen. De benchmark OK  studiemiddagen staan immers in het teken van verbinding tussen de verschillende ziekenhuizen en OK-afdelingen en het zou jammer zijn als dit nu helemaal niet plaats kan vinden. In een kleiner gezelschap (max. 10 personen) willen we dit graag voortzetten.

Middels online bijeenkomsten, gaan we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen die ons allemaal raken. Denk hierbij bijv. werken op OK en IC bij Covid-19. Maar naast Covid-19 zullen ook meer vertrouwde OK-onderwerpen centraal staan, zoals dedicated werken, hoe om te gaan met langdurige operaties en de inzet en begeleiding van leerlingen. Kijk op de pagina studiemiddag voor meer informatie!

Lees meer Bericht geplaatst op 9 oktober 2020

update september 2020

Nadat ik eerder heb aangekondigd om in september te starten met studiemiddagen, is het  voortschrijdend inzicht dit voorlopig niet te doen. De Covid-19 ontwikkelingen zorgen ervoor dat er nog steeds bewust keuzes moeten worden gemaakt over het al dan niet door laten gaan van bijeenkomsten. Aangezien de Benchmark OK studiemiddagen met name in het teken staan van verbinding tussen zorgprofessionals, is het niet verstandig om deze studiemiddagen door te laten gaan. Dit jaar zullen we dus geen studiemiddagen meer plannen in de gebruikelijke vorm. Wel zullen we kijken naar alternatieve wegen om elkaar toch te blijven spreken over OK-brede onderwerpen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Hartelijke groet, Wianda  

Lees meer Bericht geplaatst op 15 september 2020
Bekijk alle nieuwsberichten

Congres

Nu de Covid-19 zorg al onze aandacht vraagt, ligt de focus op dit moment niet op het organiseren van een symposium. De verwachting is dat er meer informatie over het organiseren van een symposium volgt in de loop van 2021. Wel zullen de studiemiddagen doorgaan, zodat de verbindende factor van Benchmark OK blijft!