Goed bestuur bij schaarste

In de afgelopen 3 jaar heb ik bestuurskunde gestudeerd, gerelateerd aan de zorg. Ik heb deze zomer de masterstudie Besturen van zorgvernieuwing met goed resultaat mogen afronden. Mijn afstudeerscriptie was OK-gerelateerd met als onderwerp: goed bestuur bij schaarste. Aanleiding voor dit onderwerp waren de OK-reducties die door het hele land zichtbaar waren en de wijze waarop de reducties in de praktijk werden gebracht. Centraal in de thesis was om de OK-reductie te bekijken vanuit publieke waarden met de achterliggende gedachte; wat is goed bestuur als je moet gaan reduceren? Waar doe je goed aan?  

Datum
15 september 2020 08:01
Documenten
Goed bestuur bij schaarste
  • Goed bestuur bij schaarste