Database

Beveiligde website meetsysteem Benchmarking OK.
Ga naar het Julius Centrum

Informatie

Op deze pagina is de organisatiestructuur van het Benchmarking OK project schematisch weergegeven. Deze structuur is 2004 in het leven geroepen om de doelen van het project zo goed mogelijk te bereiken.

De NFU heeft destijds de opdracht gegeven om met het project te starten. Dit heeft gezorgd voor het benodigde draagvlak binnen de UMC’s. Daarna is een stuur- en projectgroep in het leven geroepen, waarin elk UMC door iemand gerepresenteerd wordt. De stuurgroep is eindverantwoordelijke voor het project. De projectgroep heeft een uitvoerende taak en zorgt voor de interne contacten in de UMC’s. De projectgroep wordt nu ook wel "kerngroep" genoemd omdat Benchmarking OK inmiddels 10 jaar bestaat en het daarom eigenlijk geen "project" meer genoemd kan worden maar een structureel karakter heeft.

Gedurende de eerste jaren werd het project inhoudelijk ondersteund door de Universiteit Twente met kennis op bedrijfskundig en logistiek gebied.

Hieronder de huidige leden van de stuurgroep en kerngroep per UMC:

AMC Stuurgroeplid - drs. Vincent de Jong, traumachirurg

AMC Kerngroeplid - drs. Diederich Cornelisse, bedrijfsleider OK

MUMC Stuurgroeplid - prof.dr. Wolfgang Buhre, afdelingshoofd Anesthesiologie

MUMC Kerngroeplid - Hub Ackermans, manager OK

Erasmus MC Stuurgroeplid (voorzitter) - prof.dr. Robert Jan Stolker, themavoorzitter Spoed, Perioperatief en Intensief, afdelingshoofd Anesthesiologie

Erasmus MC Kerngroeplid - drs. Jeanne Bezstarosti, afdelingshoofd OK, anesthesioloog

LUMC Stuurgroeplid - drs. Roald Schaad, anesthesioloog, medisch manager OK

LUMC Kerngroeplid - Jos Wind, OK-manager

UMCG Stuurgroeplid - Irmgard Krooneman-Smits MBA, manager OK

UMCG Kerngroeplid - dr. Peter Meyer, medisch manager OK, anesthesioloog

Radboudumc Stuurgroeplid en Kerngroeplid - drs. Simon Broecheler, bedrijfsleider Operatiekamers en Anesthesiologie

UMC Utrecht Stuurgroeplid - drs. Christiaan Kroese, medisch manager OK, anesthesioloog

UMC Utrecht Kerngroeplid - Jeffrey Kanters, locatiemanager klinische OK-complex F4

VUmc Stuurgroeplid - dr. Peter Veerman, medisch manager OK, anesthesioloog

VUmc Kerngroeplid - dr. Kjeld Aij MBA, manager bedrijfsvoering Divisie IV

Het team

Lizette Berkx

Projectleider

Projectleider Benchmarking OK Onderzoeker Benchmarking OK Voorzitter Kerngroep Secretaris Stuurgroep