Nieuws voor 2020

December

Blik op 2021

Beste collega’s,

Het jaar 2020 had voor Benchmark OK een jaar moeten worden vol van studiemiddagen waarin we met elkaar in gesprek waren over allerlei OK-thema’s. Helaas is dit anders gelopen en was de tijd en energie hard nodig in de organisatie en zorg voor Corona patiënten. Gelukkig heb ik nog wel één succesvolle studiemiddag mogen organiseren, waarbij ik toen hoopte op een snel vervolg.  

Benchmark OK kreeg in de loop van 2020 wel ruimte in OK visie. Erg leuk en interessant om met OK visie samen te werken en zichtbaarheid te geven aan Benchmark OK.

Maar… voor 2021 hoop ik, zodra het kan, jullie weer te mogen verwelkomen voor studiemiddagen. Uiteindelijk is dat één van de speerpunten van Benchmark OK; in gezamenlijkheid OK-thema’s bespreken en best practices delen!

Hoop jullie snel weer te zien.

Hartelijke groet, Wianda

Lees meer Bericht geplaatst op 29 december 2020

Oktober

Online studiemiddag

Nu het helaas niet mogelijk is om elkaar fysiek te zien en spreken, gaan we online momenten creëren om elkaar toch te spreken over relevante OK-onderwerpen. De benchmark OK  studiemiddagen staan immers in het teken van verbinding tussen de verschillende ziekenhuizen en OK-afdelingen en het zou jammer zijn als dit nu helemaal niet plaats kan vinden. In een kleiner gezelschap (max. 10 personen) willen we dit graag voortzetten.

Middels online bijeenkomsten, gaan we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen die ons allemaal raken. Denk hierbij bijv. werken op OK en IC bij Covid-19. Maar naast Covid-19 zullen ook meer vertrouwde OK-onderwerpen centraal staan, zoals dedicated werken, hoe om te gaan met langdurige operaties en de inzet en begeleiding van leerlingen. Kijk op de pagina studiemiddag voor meer informatie!

Lees meer Bericht geplaatst op 9 oktober 2020

September

update september 2020

Nadat ik eerder heb aangekondigd om in september te starten met studiemiddagen, is het  voortschrijdend inzicht dit voorlopig niet te doen. De Covid-19 ontwikkelingen zorgen ervoor dat er nog steeds bewust keuzes moeten worden gemaakt over het al dan niet door laten gaan van bijeenkomsten. Aangezien de Benchmark OK studiemiddagen met name in het teken staan van verbinding tussen zorgprofessionals, is het niet verstandig om deze studiemiddagen door te laten gaan. Dit jaar zullen we dus geen studiemiddagen meer plannen in de gebruikelijke vorm. Wel zullen we kijken naar alternatieve wegen om elkaar toch te blijven spreken over OK-brede onderwerpen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Hartelijke groet, Wianda  

Lees meer Bericht geplaatst op 15 september 2020

Juli

Update zomer 2020

De zomer staat voor de deur…. En terugkijkend op het eerste half jaar van 2020 kunnen we stellen dat er veel is gebeurd. Een half jaar geleden had niemand kunnen voorspellen wat er zou gaan gebeuren en wat het van een ieder zou vragen. Maar in rap tempo heeft iedereen de schouders eronder gezet en hebben als OK medewerkers Covid het hoofd geboden, zowel op OK als op IC. Fantastisch! Na de roerige periode waar Covid voor heeft gezorgd, hoop ik dat iedereen weer in rustiger vaarwater zit en uit kan kijken naar een aangename zomer.

Benchmarking OK gaat na de zomer weer verder met de activiteiten, zoals dit voor de Covid periode ook was. Dat betekent dat in het najaar weer studiemiddagen worden georganiseerd. Ik hoop jullie dan allemaal weer te zien! Voor nu… een fijne zomer gewenst.

 

Hartelijke groet, Wianda

Lees meer Bericht geplaatst op 6 juli 2020

Januari

2020 is van start!

2020 is van start gegaan en ik kijk uit naar een mooi UMC OK Benchmark jaar! Op 4 maart staat de eerste studiemiddag gepland met als thema: Toekomstbestendig opleiden.

Al jaren is het voldoende opleiden van OK medewerkers een hot item. Waar voorheen (bijna) alle OK medewerkers de in service opleiding volgden, zijn er afgelopen jaren verschillende nieuwe opleidingen bijgekomen om te voorzien in de behoefte om meer OK personeel te verkrijgen. De studiemiddag krijgt een interactieve invulling, zodat er ruimte is om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Doelgroep voor deze middag: OK medewerkers en managers, opleiders OK.

Vind je het interessant om deze studiemiddag bij te wonen, meld je dan aan via: benchmarking@radboudumc.nl  (max. 40 deelnemers)

Lees meer Bericht geplaatst op 9 januari 2020