Nieuws voor september 2020

update september 2020

Nadat ik eerder heb aangekondigd om in september te starten met studiemiddagen, is het  voortschrijdend inzicht dit voorlopig niet te doen. De Covid-19 ontwikkelingen zorgen ervoor dat er nog steeds bewust keuzes moeten worden gemaakt over het al dan niet door laten gaan van bijeenkomsten. Aangezien de Benchmark OK studiemiddagen met name in het teken staan van verbinding tussen zorgprofessionals, is het niet verstandig om deze studiemiddagen door te laten gaan. Dit jaar zullen we dus geen studiemiddagen meer plannen in de gebruikelijke vorm. Wel zullen we kijken naar alternatieve wegen om elkaar toch te blijven spreken over OK-brede onderwerpen. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Hartelijke groet, Wianda  

Lees meer Bericht geplaatst op 15 september 2020